0
0

دسته: ویدئو های آموزش بیماری ها

ویدئو های آموزش بیماری ها و به خصوص بیماری کرونا در ماه های گذشته به مهمترین تیتر خبرگزاری ها بدل گشته است. وبسایت مدیکالستان در نظر دارد تا با اختصاص بخشی ویژه گام کوچکی در جهت اطلاع رسانی در خصوص این بیماری مهم بردارد.