چرخه اوره-بررسی مسیر و اختلالات


کلاس درس بیوشیمی چرخه اوره

مدرس: آقای دکتر علیرضا خوشدل-متخصص بیوشیمی بالینی

از سری ویدئو های آموزشی وبسایت مدیکالستان
سرپرست گروه تولید محتوی: سینا حمزه

تمامی حقوق این اثر متعلق به وبسایت مدیکالستان بوده و تکثیر از آن بدون اجازه غیر مجاز می باشد.


خلاصه ای از چرخه اوره

در این ویدئو که از کلاس درس آقای دکتر علیرضا خوشدل تهیه شده چرخه اوره و اختلالات مرتبط با آن مورد بررسی قرار می گیرد. چرخه اوره در سلول های کبدی انجام شده و برای انجام شدن آن هم قسمت میتوکندری و هم قسمت سیتوزول مورد نیاز است. یون آمونیوم به کمک ناقل خود وارد میتوکندری می شود. CO2 نیز وارد میتوکندری می شود. آمونیوم با CO2 ترکیب شده و تحت تاثیر آنزیم کرباموئیل فسفات سنتاز نوع یک به کمک کوآنزیم ان استیل گلوتامات با استفاده از دو ATP، کرباموئیل فسفات را تولید می کند.

کرباموئیل فسفات سپس با اسید آمینه اورنیتین ترکیب می شود به این صورت که کرباموئیل فسفات با از دست دادن فسفات خود تحت تاثیر آنزیم اورنیتین ترانس کرباموئیلاز، اورنیتین به این ساختمان ترانسفر شده و در نهایت به اسید آمینه سیترولین تبدیل می شود.

سیترولین به کمک ناقل خود خارج شده و وارد فضای سیتوزول می شود و در واکنش بعدی با اسید آمینه آسپارتات ترکیب می شود و در نهایت آرژینینو سوکسینات را تشکیل می دهد. در واکنش بعد آنزیم آرژیناز با مصرف آب، آرژینین را به اورنیتین و اوره تبدیل می کند. اورنیتین سپس توسط ناقل خود که اورنیتین ترانسلوکاز وارد میتوکندری شده و چرخه ادامه پیدا میکند.

هدف از این واکنش ها

انسان یک موجود اورئوتلیک است. یعنی نیتروژن را به صورت اوره دفع می کند. علت آن این است که آمونیاک به شدت برای بدن سمی است و طی این واکنش آمونیاک سمی به اوره غیر سمی تبدیل شده و به سهولت از طریق کلیه ها دفع می شود.

ویدئو مرتبط: ارتباط مسیر های متابولیسمی با یکدیگر

اثر سمی آمونیاک

آمونیاک در مغز با اسید آمینه گلوتامات واکنش داده و گلوتامین می سازد و غلظت گلوتامین را در مغز بالا می برد. فشار اسمزی مغز بالا رفته و آب جذب می شود. سپس مغز دچار ادم شده و فشار داخل آن افزایش می یابد. در همین لحظه است که علائم مسمومیت شروع می شود که شامل تاری دید، اختلال در تکلم، تهوع، استفراغ و در موارد کنترل نشده کما و مرگ است.

لینک ویدئو در آپارات

 

4 6 votes
Article Rating