در این ویدئو که به زبان انگلیسی می باشد. مکانیسم عمل درون سلولی ویروس covid-19 مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالب بیشتر در رابطه با این موضوع:

آگاهی در رابطه با ویروس کرونا

0 0 vote
Article Rating