سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون-دکتر علیرضا خوشدل


کلاس درس بیوشیمی سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون

مدرس: آقای دکتر علیرضا خوشدل-متخصص بیوشیمی بالینی

از سری ویدئو های آموزشی وبسایت مدیکالستان
سرپرست گروه تولید محتوی: سینا حمزه

تمامی حقوق این اثر متعلق به وبسایت مدیکالستان بوده و تکثیر از آن بدون اجازه غیر مجاز می باشد.


در این ویدئو که از کلاس درس آقای دکتر علیرضا خوشدل تهیه شده توضیحاتی در مورد عملکرد سیستم رنین آنژیوتانسین آلدوسترون (Renin Angiotensin Aldosterone System) ارائه می شود.

عملکرد این سیستم تنظیم فشار خون و حجم خون است. کبد آلفادوگلوبولینی به نام آنژیوتانسینوژن (سازنده آنژیوتانسین) تولید می کند. محرک اصلی شروع این سیستم کاهش حجم خون است که توسط سلول های کلیه حس شده و این سلول ها شروع به ترشح رنین می کنند و رنین با تاثیر خود بر آنژیوتانسینوژن آن را به آنژیوتانسین نوع یک تبدیل می کند. سپس نوع یک تحت تاثیر آنزیم Angiotensin Converting Enzyme قرار گرفته و تبدیل به آنژیوتانسین نوع دو می شود. این آنزیم (ACE) در ریه به مقدار زیادی وجود دارد.

آنژیوتانسین دو با تاثیر خود بر سیستم سمپاتیک باعث ترشح نوراپی نفرین می شود. همچنین به طور مستقیم می تواند با تاثیر خود بر عروق باعث انقباض و تنگی عروق شود و در نهایت افزایش فشار خون را در پی داشته باشد. همچنین می تواند بر هیپوفیز پسین تاثیر بگذارد و باعث ترشح هورمون ADH شود.

یکی از فاکتور های سیستم تنظیمی فشار خون از قلب ترشح شده و ANF نام دارد که فعالیت مقابل آنژیوتانسین دو دارد و باعث گشاد شدن عروق و کاهش فشار خون می شود. همچنین با تاثیر مستقیم بر آلدوسترون آن را مهار می کند و با تاثیر روی کلیه ها باعث کاهش باز جذب سدیم و آب و در نهایت کاهش حجم خون می شود.

لینک ویدئو در آپارات

لوگو-وبسایت-مدیکالستان

 

0 0 vote
Article Rating