مکانیسم اثر آدرنالین-بیماری فئوکروموسیتوما-دکتر علیرضا خوشدل


کلاس درس مکانیسم اثر آدرنالین و بیماری فئوکروموسیتوما
قسمت اول
مدرس: دکتر علیرضا خوشدل-متخصص بیوشیمی بالینی

از سری ویدئو های آموزشی وبسایت مدیکالستان
سرپرست گروه تولید محتوی: سینا حمزه

تمامی حقوق این اثر متعلق به وبسایت مدیکالستان بوده و تکثیر از آن بدون اجازه غیر مجاز می باشد.


در این ویدئو که از کلاس درس آقای دکتر علیرضا خوشدل تهیه شده مکانیسم اثر آدرنالین و بیماری فئوکروموسیتوما مورد بررسی قرار می گیرد. مطالب زیر بخشی از عناوینی است که در ویدئو تدریس شده:

بیماری فئوکروموسیتوما :

آنزیم میتوکندریایی مونوآمینواکسیداز (MAO)، کاته کول آمین ها را تجزیه کرده و آنها به ترکیباتی مانند وانیل مندلیک اسید و هومو وانیلیک اسید تبدیل می کند که به آنها کاتابولیک های حاصل از تجزیه می گویند. آمفتامین ها با مهار آنزیم مونو آمینو اکسیداز خواص ضد افسردگی از خود نشان می دهند. (MDMA یا اکستازی یکی از مشتقات آمفتامین هاست که ایجاد توهم می کند)

در بیماری فئوکروموسیتوما (Pheochromocytoma) مدولا فوق کلیه نسبت به کورتکس خیلی رشد کرده و بزرگ شده است. پس به همان تناسب مقدار کاته کول آمین ها در بدن فرد مبتلا به آن افزایش می یابد. افزایش قند خون، افزایش فشار خون و همچنین افزایش محصولات حاصل از تجزیه کاته کول آمین ها (وانیل مندلیک اسید و هومو وانیلیک اسید) از علائم این بیماری است.

مکانیسم اثر اپی نفرین :

مکانیسم اثر اپی نفرین بر سلول های کبدی شامل اتصال این هورمون به رسپتور های سرپنتینی و افزایش قند خون می باشد. G پروتئین های پس از اتصال هورمون به گیرنده خود فعال می شود. فرم فعال آن با تحریک آنزیم غشایی آدنیلات سیکلاز میزان cAMP درون سلولی را افزایش می دهد. در ادامه آنزیم پروتئین کیناز فعال شده و در نهایت باعث افزایش قند خود می شود. ادامه این واکنش ها با جزئیات بسیار بیشتر در ویدئو توضیح داده شده.

توجه: این ویدئو در ادامه ویدئو بارگزاری شده تحت عنوان مقدمه ای بر بیوشیمی آدرنال-قسمت اول-دکتر علیرضا خوشدل می باشد.

لوگو-وبسایت-مدیکالستان-شبکه-علمی-اجتماعی-دانشجویان-پزشکی

0 0 vote
Article Rating