کلاس درس بیوشیمی مهار کننده های غیر رقابتی-مکانیسم اثر فلوراید در سلامت دندان

مدرس: آقای دکتر علیرضا خوشدل-متخصص بیوشیمی بالینی

از سری ویدئو های آموزشی وبسایت مدیکالستان
سرپرست گروه تولید محتوی: سینا حمزه

تمامی حقوق این اثر متعلق به وبسایت مدیکالستان بوده و تکثیر از آن بدون اجازه غیر مجاز می باشد.


در این فیلم که از کلاس درس آقای دکتر علیرضا خوشدل تهیه شده، عملکرد مهار کننده های غیر رقابتی و نقش آنها در سلامت دندان تدریس می شود.

مهارکننده های غیر رقابتی:

در واقع هیچگونه رقابتی بین سوبسترا و مهار کننده وجود ندارد و هر کدام جایگاه اختصاصی خود را روی آنزیم دارا هستند. مهار کننده غیر رقابتی هم می تواند هم به کمپلکس آنزیم-سوبسترا و هم به آنزیم آزاد متصل شود. با این تفاسیر زمانی که مهار کننده غیر رقابتی یک آنزیم را مهار می کند، km ثابت و Vm به دلیل ایجاد یک مسیر فرعی کاهش می یابد. در مهار کننده های غیر رقابتی بر خلاف مهار کننده های رقابتی با افزایش غلظت سوبسترا نمی توان کاهش فعالیت آنزیم را جبران کرد و مهار تغییری نمی کند.

ویدئو مرتبط: کاربرد مهار کننده های رقابتی در طراحی دارو های درمان پارکینسون-دکتر علیرضا خوشدل

کاربرد مهار غیر رقابتی:

یکی از کاربرد های مهار غیر رقابتی، طراحی دارو ها و سموم است. یکی از مثال های مهم در این حیطه فلوراید است که در سلامت دندان نقش مهمی دارد. فلوراید می توند آنزیم انولاز که یکی از آنزیم های مهم مسیر گلیکولیز است را مهار کند. این آنزیم در تبدیل دو فسفوگلیسرات به فسفو انول پیرووات نقش دارد. زمانی که گلیکولیز مهار شود بالطبع ما محصولات حاصل از آن یعنی اسید پیروویک و لاکتیک اسید را نداریم. این دو اسید باعث پوسیدگی دندان شده و کاهش غلظت آنها در افزایش سلامت دندان موثر است.

کاربرد دیگر فلوراید (بصورت سدیم فلوراید) در تست قند است. زمانی که قرار است نمونه های مربوط به تست قند به مدت طولانی در آزمایشگاه نگهداری شوند، این احتمال وجود دارد که گلوگز توسط سلول هایی که در خون وجود دارند مصرف شود. پس مقداری سدیم فلوراید به لوله ها اضافه می شود که گلیکولیز را بلاک کرده و قند واقعی گزارش شود.

لینک ویدئو در آپارات

5 1 vote
Article Rating