برنامه آندرویدی “آموزش جامع تزریقات”

آموزش جامع تزریقات
سرنگ‌ها syrings
«قسمت هاي مختلف سرنگ و سوزن»
سوزن‌ها : NEEDLES
آمپول‌ها يا پوكه‌ها
ويال‌ها
سرنگ ها:
محل تزريق
تزريق زير جلدي (S.C)
تزريق داخل جلدي
نمونه گيري و رگ گيري وريدهاي محيطي
مقدمات كار
روش بكار بردن اسكالپ وين
روش كاربرد آنژيوكت
رگ گيري وريدهاي سر
نمونه گيري خون از وريد جوگولار خارجي
تزریق در عضلات
تزريق در عضله ونتروگلوتئال
تزريق در محل دورسوگلوتئال
تزريق در عضله واستوس لتراليس
عوارض تزریقات وريدی
تزریق خارج از رگ
تزریق داخل سرخرگی
و…

[sdm_download …………………………………………………………………..

برنامه آندرویدی ” آموزش نمونه گیری “

آماده سازی بیمار برای نمونه گیری
ایمنی بیمار در نمونه گیری
خون شریانی برای تجزیه و تحلیل گازهای خون
نمونه گیری برای کشت خون
نمونه گیری برای کشت خلط
نمونه گیری برای آزمایش مدفوع
نمونه گیری با سواب
نمونه گیری برای آزمایش ادرار
گرفتن نمونه ادرار زمانبندی شده
گرفتن نمونه خون وریدی

[sdm_download id=”1332″ fancy=”0″]

0 0 vote
Article Rating