مقدمه ای بر بیوسنتز هورمون های تیروئیدی-دکتر علیرضا خوشدل


کلاس درس بیوسنتز هورمون های تیروئیدی

مدرس: آقای دکتر علیرضا خوشدل-متخصص بیوشیمی بالینی

از سری ویدئو های آموزشی وبسایت مدیکالستان
سرپرست گروه تولید محتوی: سینا حمزه

تمامی حقوق این اثر متعلق به وبسایت مدیکالستان بوده و تکثیر از آن بدون اجازه غیر مجاز می باشد.


هورمون های تیروئیدی از اسید آمینه تیروزین ساخته می شوند و شامل T3 (تری یدو تیرونین) و T4 (تترا یدو تیرونین) می باشند. برای ساخت هورمون های تیروئیدی از تیروزین ید مورد نیاز است که به کربن های شماره ۳ و ۵ ملکول تیروزین متصل می شود. اگر کربن شماره ۳ ید بگیرد، MIT (مونو یدو تیروزین) تشکیل می شود و اگر کربن شماره ۳ و ۵ باهم ید دار شوند DIT (دی یدو تیروزین) تشکیل می شود.

هورمون T3 از اتصال دو ملکول MIT و DIT به هم تشکیل می شود و هورمون T4 هم از اتصال دو ملکول DIT به یکدیگر تشکیل می شود.

 

لینک ویدئو در آپارات

لوگو-وبسایت-مدیکالستان-شبکه-علمی-اجتماعی-دانشجویان-پزشکی

0 0 vote
Article Rating